भाषा भन्दा भाबमा जाऊ
गीत चाहे होस् अङ्ग्रेजी वा नेवारी खुलेर गाऊ।
भावना हो महत्वपूर्ण पङ्क्ति
भाषा त केबल अभिव्यक्तिको निम्ति ।।
जुन भाषा बोल्न आउछ बोलौ त्यही
मुख होइन दिमागले नवीन कुराको खोज गरौ यही।
त्यसैले ग्रन्थ जे मा होस एउटै मर्म बोलोस
जुन भाषा होस तर सत्य भावनाले जितोस।।