तिमी आस नभाको मान्छे हुदैनौ पास
तिमी जिउदो मान्छे कि लास।
त्यसैले मन जब हुन्छ उदास
हतोत्साहलाई गर नास।

अनि सोध आफूलाई तिमी जिउदो मान्छे कि लास
उत्तर होस सक्रिय सास।