तिम्रो सुन्दरता को वयान गर्दा गर्दै प्राकृतिक दृष्य हेर्न बिर्से
पश्चताप त्यतिनजेल सम्म थिएन जति बेला तिमीलाई मेकअप विना हेरेर तर्से।